Panduan

1) Pemohon perlu MENDAFTAR terlebih dahulu sebelum boleh membuat sebarang permohonan.

2) Hanya calon yang layak selepas tapisan dan disenarai pendek sahaja akan dipanggil untuk temu duga.

3) Pemohon-pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan selepas 3 bulan dari tarikh tutup iklan hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya.

4) Calon-calon hendaklah berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan.

5) Mereka yang dilantik adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuatkuasa serta pindaannya dibuat ke atasnya dari masa ke semasa.

6) Hanya pemohon yang dipanggil TEMU DUGA SAHAJA perlu membawa dokumen-dokumen asal dan salinan sijil-sijil yang telah DISAHKAN untuk diserahkan kepada Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, FAMA semasa sesi temu duga.

7) Pastikan maklumat yang diberikan adalah BENAR dan sekiranya maklumat itu didapati palsu, permohonan anda akan DIBATALKAN serta jika anda telah ditawarkan jawatan, perkhidmatan anda akan DITAMATKAN serta-merta dan anda boleh dikenakan TINDAKAN undang-undang.

8) Di bawah SEKSYEN 5, AKTA SURUHANJAYA-SURUHANJAYA PERKHIDMATAN 1957 (SEMAKAN-1989), seseorang pemohon yang memberi maklumat palsu atau mengelirukan dalam borang permohonan jika disabitkan kesalahan boleh dihukum penjara 2 tahun atau didenda dua ribu Ringgit Malaysia atau kedua-duanya sekali.

9) Hanya permohonan yang LENGKAP termasuk GAMBAR akan diproses.


Cara Memohon

Image:daftar

1. Pendaftaran

Klik pada menu pendaftaran untuk pendaftaran pengguna baharu

Image:product

2. Login

Masukkan no kad pengenalan dan kata laluan yang telah didaftarkan

Image:product

3. Kemaskini Maklumat

Sila Lengkapkan semua maklumat yang diperlukan

Image:product

4. Permohonan Jawatan

Pilih Jawatan dan hantar permohonan