Jawatan : Penjaga Jentera Elektrik Gred J19
Kumpulan Perkhidmatan Pengurusan Dan Professional
Klasifikasi Perkhidmatan Kejuruteraan
Jadual Gaji (JGMM) RM1,377.00 – RM4,052.00
Syarat Lantikan : (a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta sekurang-kurangnya Sijil Kekompetenan Kategori A0 (Sistem Voltan Rendah) yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

Gaji permulaan di Gred J19 ditetapkan mengikut Kategori Sijil Kekompetenan :
• A0/A1 : RM1,435.12
• A4-2/A4-1/A4 : RM1,493.24
• B0-2/BO-1/B0/B1/B4 : RM1,551.36
Syarat Kelayakan Bahasa Melayu Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia / Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.